Formularz kontaktowy

Aktualności

Baner aktualności
informacja

04-04-2023

RAFCOM SP. Z O.O.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3.04.2023 r. doszło do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej RAFCOM Rafał Ziółkowski w spółkę RAFCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2023 r. (dzień przekształcenia) doszło do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Rafała Ziółkowskiego prowadzonej pod firmą RAFCOM Rafał Ziółkowski, pod adresem: 05-816 Reguły, ul. Stanisława Bodycha 97, NIP: 9512057404 (przedsiębiorca przekształcany), w spółkę RAFCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach (spółka przekształcona), na podstawie art. 551 § 5 kodeksu spółek handlowych.

W wyniku przekształcenia powstała spółka RAFCOM spółka Z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „RAFCOM Rafał Ziółkowski”) z siedzibą w Regułach przy ul. Stanisława Bodycha 97, 05-816 Reguły, KRS: 0001029234, NIP: 5342663114. Zmianie uległa nazwa firmy, forma prawna oraz NIP. Pozostałe informacje takie jak: siedziba, adres i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Dodatkowo informujemy, że wskutek przekształcenia, zgodnie z art. 584² § 1 kodeksu spółek handlowych, spółce RAFCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem zaciągniętych przez przedsiębiorcę przekształcanego zobowiązań, praw i obowiązków z zawartych umów, a także zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. W konsekwencji, wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą, z mocy prawa, kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższych zmian we wszystkich bazach danych i dokumentach, a także wystawianie wszelkich nowych dokumentów księgowych (faktur, rachunków) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

 

RAFCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach

ul. Stanisława Bodycha 97, 05-816 Reguły

NIP: 5342663114

KRS: 0001029234

REGON: 524931365

Oryginalna treść pisma w załączniku.