Formularz kontaktowy

Certyfikaty

Firma Rafcom uzyskała certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 dowodząc swojego zaangażowania w polepszanie jakości świadczonych usług oraz troski o środowisko naturalne.

ISO 9001 jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Do jej podstawowych zasad zaliczyć można m.in. zorientowanie na klienta, założenie, że największym dobrem organizacji są ludzie oraz ciągłe doskonalenie procesu zarządzania. Zdobycie przez Rafcom certyfikatu ISO 9001 to nie tylko sprostanie międzynarodowym wymogom, to przede wszystkim świadectwo rozwoju firmy motywowanego dbałością o satysfakcję klientów. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

Uzyskanie certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 jest dla firmy Rafcom sukcesem okupionym ciężką pracą naszych pracowników. Wdrażanie określonych norm rozpoczęło się na wiele miesięcy przed przyznaniem certyfikatów. Wymagały one przeprowadzenia wielu szkoleń dla personelu, usprawnienia komunikacji, modernizacji urządzeń, zarządzania przestrzenią, dokonania analizy i weryfikacji dokumentów. Efekt końcowy i zaspokojenie wymagań klientów jest dla nas największą nagrodą za ogromny wysiłek włożony w umacnianie pozycji Rafcomu na rynku.

Galeria certyfikatów